İstanbul Elmadağ’da sosyo-ekonomik olarak yoksun Roman ve Roman olmayan çocukların okul devamsızlığını önlemek hedefiyle kurulan Çimenev Bilim Ve Sanat Merkezi Ocak 2016 tarihinden beri çalışmalarını sürdürmektedir. Çimenev Bilim ve Sanat Merkezi sosyo-ekonomik ve kültürel olarak farklı çocukların çeşitli yoksunlukları ve yaşadıkları dışlanmaya karşın eğitim sistemi içinde başarıyla yer almalarını, okul devamsızlığını, terkini engellemeye yönelik bire bir eğitim yöntemini kullanır. Bu yöntemle her çocuğun akademik eksikliklerinin yanı sıra ailevi ve kişisel sorunlarına eğilme olanağı da doğar. Okul dersleri dışında, çocukların yaratıcılıklarını teknoloji ile ifade edebilmesi amacıyla “Çimenev Makerlab” adında projelerin paylaşıldığı bir üretim ortamı oluşturulmuştur ve dört alanda faaliyet göstermektedir. Elektronik, Kodlama, Robotik, 3D Yazıcıda Tasarım ve Baskı. Gelecek dönem itibariyle İnternet Güvenliği, Permakültür, Ahşap, Heykel atölyeleriyle multidisipliner içerikler sunarak çocukların yaratıcılıklarını, ifade olanaklarını geliştirmeyi hedeflemiştir. Aynı zamanda “üreten” bir kuşak olmaları ve çocukları geri bunların yanıtlanmasına dair yöntemleri bulmaları teşvik edilerek hayata bilimsel çerçeveden bakan, bağımsız bireyler olmaları hedefine yönelik bir çalışmadır.